четвъртък, 27 април 2017 г.

Алековци в Италия с „Компас на счетоводителя“

Ученици и учители от Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ участваха съвместно с ученици и учители от Гърция и Турция в международна партньорска среща в град Карбония, Италия по проект The Compass Of The Accountant (Компас на счетоводителя) по програма „Еразъм+”, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Децентрализирана дейност „Стратегически Партньорства” в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО). Групите участваха в учебно-преподавателски и обучителни събития, разделени на два потока. Учениците участваха в смесена мобилност за учащи се в ПОО и имаха занятия за работа с WIKISPACE, а за учителите се проведоха краткосрочни съвместни обучения за работа и използване на системата за управление на обучението MOODLE в училищата като система за електронно обучение, съставена от много слоеве, за да допълни обучението „лице в лице“ и разработи мобилно приложение за подобряване владеенето на английски език на професионално ниво от учениците. Чрез участието си в тази мобилност учениците от гимназията повишиха своите комуникативни способности на чужд език, добиха умения за използването на технологии, развиха положително отношение към европейските проекти и европейските ценности, добиха самоувереност и получиха глобална осведоменост, но и най-вече създадоха нови приятелства и придобиха опит по един неповторим и незабравим начин. Учителите получиха възможност за по-широк поглед върху практики, политики и системи в областта на образованието в Италия, обмениха идеи за работа и дейности в полза на учениците и добиха опит в работата в мултикултурна среда. Благодарение на добрата организация от страна на домакините срещата премина ползотворно и бе вдъхновяваща и за ученици, и за учители. Всички участници в проекта с нетърпение се готвят за следващите учебно-преподавателски и обучителни събития, които ще се състоят в град Кавала, Гърция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар